מגורים

ייזום פרויקטים לבניית מגדלי מגורים ברחבי הארץ, תוך ראיית כל צרכי הלקוח, לרבות תכנון מיטבי, ליווי בנקאי ובנייה בסטנדרטים גבוהים.

מרכזים מסחריים

ייזום, רכישה וניהול של מרכזים מסחריים שכונתיים ברחבי הארץ, תוך הנגשת תחומי המסחר הנדרשים לתושבים בסמוך למקום מגוריהם.

פינוי בינוי

איתור, ייזום וניהול של שכונות ותיקות במרכזי הערים, התואמות תכנון מחודש להקמת מגדלי מגורים, במסגרת פינוי בינוי והתחדשות עירונית.

אודותינו

חמדת הארץ נדל"ן מתמחה בתכנון פרויקטים, השבחת קרקעות, בנייה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר ברחבי הארץ. החברה יוזמת פרויקטים על קרקעות שבבעלותה, בהתחדשות עירונית ובהסכמי קומבינציה. 

לחברה חוסן כלכלי ושדרה ניהולית מקצועית מהמובילות במשק הישראלי.

כיום, החברה פועלת בבנייה ושיווק של כ- 650 יחידות דיור וכ- 7,000 מ"ר למסחר בפרויקטים שונים ברחבי הארץ. כמו כן, החברה בהליכים מתקדמים להסכמים,  תכנון והקמה של כ- 8,000 יחידות דיור.